Loading

Arş.Gör.

Akın ÖZDEMİR

Faculty of Political Sciences

Labour Economics and Industrial Relations

Contact

akinozdemir@sakarya.edu.tr

+90 264 295 5454

1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Akın ÖZDEMİR - Roman Mahallelerinde Kentsel Dönüşümün Çalışma İlişkileri Üzerine Etkileri: Sakarya Gazipaşa Mahallesi Araştırması - Route Educational and Social Science Journal - Vol.20 - pp.150-169 - ISSN : 2148-5518 - DOI : http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.869 - 2017
2 Akın ÖZDEMİR - Doğum Kontrol Teşviklerinden En Az Üç Çocuğa: Türkiye'de Antinatalist ve Pronatalist Politikaların Seyri - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi - Vol.3 - pp.65-75 - ISSN : 2149-8539 - 2017
3 Akın ÖZDEMİR - Çalışan Yoksulluğuna İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme: Dünya'da ve Türkiye'de Çalışan Yoksulluğunun Boyutları ve Mücadele Politikaları - Bilgi - Vol.17 - pp.96-126 - ISSN : 1302-1761 - 2015
4 M.Çağlar ÖZDEMİR; Akın ÖZDEMİR - Küresel İstihdam Eğilimleri 2014 Raporu Ekseninde Dünya İşgücü Piyasaları Analizi ve Türkiye İşgücü Piyasaları İle Karşılaştırma - Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi - Vol.3 - pp.26-51 - ISSN : 2147-3668 - 2014
5 SİNEM YILDIRIMALP; AKIN ÖZDEMİR; - Yapabilirlikten Yoksunluk Bağlamında Türkiye'de Kadın Yoksulluğu - Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi - Vol.2 - pp.50-83 - ISSN : 2147-3668 - 2013
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Ucurum, M; Ozdemir, A; Teke, C; Serencam, H; Ipek, M; - Optimization of Adsorption Parameters for Ultra-Fine Calcite Using a Box-Behnken Experimental Design - OPEN CHEMISTRY - Vol.16 - pp.992 - ISSN : 2391-5420 - DOI : 10.1515/chem-2018-0114 - English - Article - 2018 - WOS:000449033200012
2 Ozdemir, A; Pehlivan, I; Akgul, A; Guleryuz, E; - A strange novel chaotic system with fully golden proportion equilibria and its mobile microcomputer-based RNG application - CHINESE JOURNAL OF PHYSICS - Vol.56 - pp.2852 - ISSN : 0577-9073 - DOI : 10.1016/j.cjph.2018.09.021 - English - Article - 2018 - WOS:000452305200022
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Akın ÖZDEMİR - Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğin Derinleşmesi: Türkiye'de Göreli Yoksulluk Penceresinden Asgari Ücretli Çalışanlara Bakış - 2017
2 AKIN ÖZDEMİR; - An Assesment of Poverty in Turkey in the Context of Multidimensional Poverty Index - 2014
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Akın ÖZDEMİR - Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Göç Politikalarının Sosyal Politika Ekseninde Değerlendirmesi - 2017
2 Akın ÖZDEMİR - Mukaddime'de Emeğin Değeri: Klasik ve Neoklasik Emek Değer Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme - 2017
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Akın Özdemir, Karima Kourtit and Peter Nijkamp - "Social Policy in Smart Cities: The Forgotten Dimension" in: Smart Cities in the Post-algorithmic Era: Integrating technologies, platforms and governance (Ed. Nicos Comninos and Chiristina Kakderi) - Edward Elgar Publishing - pp.235-261 - 2019
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Cihan Durmuşkaya ve Akın Özdemir - "Sakin Şehirlerde (Cittaslow) Sosyal Uyum Göstergelerinin İncelenmesi: Sakarya'nın Taraklı İlçesine Yönelik Bir Araştırma" Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar-II (Ed. Ekrem ERDOĞAN) - Sakarya Yayıncılık - pp.299-329 - 2018
2 Akın Özdemir - "Tüketim Toplumunda Müşteri Memnuniyeti ve Çalışanların İş Güvenliği: Moto-Kuryeler Üzerine Bir Alan Araştırması" Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar (Ed: M. Çağlar ÖZDEMİR) - Sakarya Yayıncılık - pp.249-268 - 2017
14.2-EN AZ 3 AY SÜRE İLE YURT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA KURUMU/ENSTİTÜDE ARAŞTIRMA AMACI İLE BULUNMAK/BULUNMUŞ OLMAK :
1 Jheronimus Academy of Data Science - Eindhoven University of Technology (Visiting Researcher) - 12 Ay - 2018
2 University of Foggia (Erasmus+) - 6 Ay - 2016
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (Yürütme Kurulu) - 15-17 Mayıs - 2015